top of page
Contract

VARGA Legal si uvědomuje význam distribučních a franchisingových sítí z hlediska využití tzv. synergického efektu.


Vytváření efektivně fungujících distribučních a franchisingových sítí optimálně využívajících synergický efekt je jedním z nástrojů působících proti globální ekonomické recesi.


VARGA Legal aktivně pomáhá klientům při vytváření přímých a nepřímých distribučních sítí a franchisingových sítí. Kancelář v oblasti distribučního a franchisingového práva zastupuje klienty při jednání o obsahu smluv, připravuje a reviduje smluvní dokumentaci.


VARGA Legal rovněž zastupuje klienty při řešení sporů a poskytuje poradenství při financování distribučních a franchisingových sítí.

DISTRIBUČNÍ & FRANCHISINGOVÉ PRÁVO

bottom of page