top of page
Analýza trhu

FINANČNÍ  & POJIŠŤOVACÍ PRÁVO

VARGA Legal si uvědomuje, že bankovní a nebankovní financování je základem pro cash-flow většiny podnikatelských skupin.


VARGA Legal proto poskytuje klientům právní služby v oblasti úvěrového financování, bankovních záruk a dalších bankovních obchodů. Zastupujeme naše klienty při vyjednávání podmínek jednotlivých druhů úvěrů a jiných finančních produktů.


Rovněž dlouhodobě poskytujeme služby související s emitováním akcií, jejich převody, zřizováním zástavního práva k akciím, jakož i se směnečnou problematikou.


Pojišťovací právo je pro diverzifikaci a řízení rizika podniků nezbytné. VARGA Legal proto v tomto ohledu zejména zastupuje klienty při sjednávání a úpravě podmínek pojistných smluv.


V případě pojistných událostí zastupujeme klienty v soudních a arbitrážních řízeních resp. při mimosoudním narovnání.

bottom of page