top of page
Obchodní partneři v práci

FÚZE & AKVIZE

VARGA Legal poskytuje právní služby u všech typů Mergers & Acquisitions transakcí – jako např. splynutí, sloučení, rozštěpení, squeeze-outy atd.


Přirozenou součástí je due-diligence, příprava veškeré dokumentace včetně dokumentace restrukturalizace společnosti a účast na obchodních jednáních.


VARGA Legal rovněž posuzuje dané M&A transakce z pohledu národního a komunitárního soutěžního práva.


M&A transakce se připravují ve spolupráci s daňovými poradci.

bottom of page