top of page
Kontrola textu v dokumentu

KONCERNOVÉ PRÁVO

Koncernová struktura je založená na diverzifikaci rizika obchodních aktivit jednotlivých společností patřících do podnikatelské skupiny. 


Zejména po přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob může být podnikání prostřednictvím klasické obchodní společnosti značně rizikové.


Individuální klientský přístup a precizní a detailní znalost obchodních a investičních záměrů je v tomto ohledu rozhodující.


Efektivně fungující koncernová struktura je dle názoru VARGA Legal základem konkurenceschopnosti novodobých obchodních společností a podnikatelských skupin.


VARGA Legal si uvědomuje důležitost právní ochrany majetku společností a managementu, a proto se úzce specializuje na vytváření koncernových struktur.

bottom of page