top of page
Pracovní schůzka

KORPORÁTNÍ PRÁVO

VARGA Legal je nezávislá česká advokátní kancelář poskytující právní služby pouze a výlučně pro korporátní klientelu.


VARGA Legal proto přirozeně poskytuje právní služby ve všech oblastech českého a slovenského korporátního práva a ve vybraných oblastech mezinárodního korporátního práva (zejména mezinárodní obchodní právo a mezinárodní arbitráže). Právní služby českého a slovenského korporátního práva se týkají zejména, nikoliv výlučně, valných hromad společností, jednání dalších orgánů společností, zvyšování a snižování základního kapitálu, všech typů přeměn obchodních společností atd.


VARGA Legal řeší pro svoje klienty všechny otázky týkající se rejstříkového práva.


V oblasti závazkového práva VARGA Legal dojednává podmínky a sepisuje všechny typy obchodních smluv – prohlášení o záměru, rámcové obchodní smlouvy, distribuční smlouvy, smlouvy o obchodní spolupráci atd.

bottom of page