top of page
Court House

MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽE

VARGA Legal zastupuje svoje klienty zejména, nikoliv výlučně, před:

  • Mezinárodním rozhodčím soudem u Mezinárodní rozhodčí komory v Paříži (ICC)

  • Mezinárodním rozhodčím soudem Hospodářské komory Rakouska, Vídeň (VIAC)


VARGA Legal má bohaté zkušenosti jak s vedením právních sporů, tak s obchodním a taktickým průběhem mediace a narovnání.


Výběr rozhodčích doložek při draftu kontraktuální dokumentace se vždy řídí obchodními a taktickými výhodami jednotlivých arbitráží a specifikami podnikání klienta.

bottom of page