top of page
podání ruky

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ PRÁVO

VARGA Legal poskytuje komplexní právní služby v souvislosti s exportními a importními aktivitami českých a slovenských obchodních společností, rovněž jakožto v souvislosti s investičními aktivitami klientů v zahraničí. Též podporujeme a aktivně vyhledáváme nové investiční příležitosti v České republice a v Slovenské republice pro naše klienty.


Mezinárodní obchodní právo je tedy jednou z klíčových oblastí našich právních služeb. Kancelář dojednává, reviduje a sepisuje všechny typy smluv a dohod, a to jak dle národního obchodního práva, tak za použití mezinárodních norem (např. Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží 1980 – Vienna Convention, dodací podmínky FIDIC, dodací podmínky INCOTERMS 2000 a INCOTERMS 2010 atd.)


Kancelář podporuje a vytváří právní rámec vytváření lokálních a mezinárodních distribučních sítí klientů.

bottom of page