top of page

NEWSLETTER COVID-19 Z POHLEDU EKOMICKÝCH DOPADŮ V ČR, EU A CELOSVĚTOVĚ

31.3.2020

Délka čtení : 8 minut

Účelem této prezentace je přinést Vám ekonomická a právní data související s COVID-19 a načrtnout právní možnosti řešení.

 

V ČR chybí komplexní ekonomické analýzy dopadu COVID-19  (např. propad HDP, procentuální propady obratů firem dle průmyslových odvětví aj.), jednotlivé instituce a orgány pouze mluví o ekonomické recesi, uvádějí parciální informace, které se většinou týkají pouze objemu finanční pomoci státu a fiskální kroky ČNB, přičemž pro firmy je teď rozhodující mít vlastní názor vycházející z důvěryhodných analýz ohledně odhadu dalšího ekonomického vývoje v ČR a následně možnost činit příslušná ekonomická rozhodnutí a na ně navazující právní kroky.

Validita a důvěryhodnost ekonomických dat uvedených v této prezentaci je dána samotným faktem, že jejich autory jsou nejdůležitější celosvětové finanční instituce, ratingové společnosti a nejsilnější globální bankovní investiční společnosti.  Z těchto dat lze - podle názoru VARGA Legal – s velkou mírou pravděpodobnosti odhadovat stávající ekonomický dopad COVID-19 na ekonomiku ČR a její možný další vývoj.

 

I. Problém pandemie COVID-19

 • Rozumným podnikatelům a manažerům muselo být i před 23.3.2020, kdy vláda ČR začala argumentovat zákonem o ochraně veřejného zdraví, jasné, že řešení náhrad škod proti státu prostřednictvím krizového zákona bude v praxi nerealizovatelné. (Bylo od začátku logické, což následně uvedla i ministryně financí ČR paní Alena Schillerová, že by stát přišel o biliony korun)

 • Program Úvěr COVID Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) schválený vládou 9.3.2020 zastavil příjem nových žádostí k 20.03.2020 v 08:00. Lze očekávat, že i program COVIDII bude přetížený, je otázkou každé konkrétní firmy, zda vůbec bude splňovat podmínky programu.

 • Efektivitu projektu CzechInvest & Ministerstva průmyslu a obchodu www.spojujemecesko.cz je zatím předčasné hodnotit.

II. Ekonomické dopady COVID-19 - strategická rozhodování firem

 1. Ekonomická situace celosvětově a v EU

Veškeré celosvětově uznávané instituce:

tedy nejvýznamnější členové tzv. skupiny "bulge bracket", uvádí, že celosvětově se již nacházíme v ekonomické recesi. Téměř všechny tyto instituce hodnotí současnou recesi jako hlubší a závažnější než Globální finanční krize 2009 (Lehman Brothers).

 

Celosvětová ratingová agentura Moody`s oficiálně uvádí předpověď hrubého domácího produktů pro krajiny tzv. G20 následovně:

 

Zdroj: oficiální web stránky ratingové agentury Moody`s, dostupné na https://www.moodys.com/ , update k 25.3.2020

Celosvětová ratingová agentura S&P (Standard&Poors) uvádí jejich prognózy dopadu COVID-19 na jednotlivé segmenty trhu (S&P bohužel neuvádí ucelenou ekonomickou analýzu, pouze dílčí segmenty a trhy, proto prezentace pouze uvádí odkaz na tyto data), update k 27.3.2020,  níže:

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200204-coronavirus-impact-key-takeaways-from-our-articles-11337257

Dle veřejně dostupných dat ratingová agentura Fitch uvádí rating České republiky na úrovni AA-, tedy stabilní. Tento rating uvádí Fitch k 24.01.2020, tedy pro posouzení dopadu COVID-19 je irelevantní.

Zdroj: ratingová agentura Fitch, https://www.fitchratings.com/entity/czech-republic-80442222 update k 24.01.2020

Nejpřehlednější data hodnotící dopad COVID 19 z různých ekonomických a zdravotních aspektů dle jednotlivých kontinentů, trhů a segmentů uvádí globální investičně bankovní společnost Goldman Sachs. Dle její analýzy je již teď EU v recesi hlubší než byla Globální ekonomická recese 2009 (pád Lehman Brothers)

Vývoj PMI index v EU

 

 

 

Vysvětlení: PMI index (eng. Purchasing Managers Index) je úzce spjatý s hrubým domácím produktem (eng. GDP)

Zdroj: Goldman Sachs, Consumer and Investment Management Division, Investment Strategy Group: SARS-Coronavirus-2 / COVID-19: An Update on Developments in Europe, up-date 26.3.2020 viz  https://www.goldmansachs.com/insights/talks-at-gs/03-26-20-update-coronavirus-europe-f/report.pdf

Analýza Goldman Sachs propadů jednotlivých segmentů ekonomiky EU – aktuální dopad COVID-19

 

 

 

Zdroj:Investment Strategy Group, Goldman Sachs Global Investment Research, up-date 26.3.2020

 

Zejména z posledních dvou tabulek výše lze dovodit aktuální stav HDP a jednotlivých segmentů trhu v rámci zemí EU a tedy odhadnout aktuální stav a prognózu vývoje ekonomické situace COVID 19 v ČR.  Pokud bylo potřeba tato data objasnit, partner VARGA Legal tak rád učiní na nezávazné konzultaci.

 

       2. Ekonomická situace ČR

Jak bylo uvedeno v prezentaci výše, v ČR ucelená ekonomická data dopadu COVID-19 podle názoru VARGA Legal chybí (např. propad HDP, procentuální propady obratů firem dle průmyslových odvětví atd.), jednotlivé instituce a orgány pouze mluví o ekonomické recesi, uvádějí parciální informace, které se většinou týkají objemu finanční pomoci státu a fiskální kroky ČNB. Tyto data ale nemůžou firmám pomoct odhadnout další vývoj ekonomiky ČR a tedy pomoct činit vhodná ekonomická opatření a následně právní kroky.

Dle dat Mezinárodního měnového fondu (MMF) je objem vládní podpory České republiky – přímé a nepřímé – v souhrnu třetí největší v rámci EU, kdy dosahuje 18% HDP hrubého domácího produktu (viz graf). Na prvním místě je logicky Německo.

 

Zdroj: Czech Fund, odkaz na MMF, up-date k 29.3.2020

 

Je ale nutné upozornit, že tyto objemy zahrnují opatření ve fiskální (rozpočtové) oblasti, nikoli v oblasti měnově politické. Rovněž každý rozumný manažer si uvědomí, že jde o rezervy jednotlivých států, které se rapidně zmenšují, jak celosvětová ekonomika zpomalila. Velmi zjednodušeně a laicky řečeno, jde o krátkodobou finanční injekci danou rezervami státu. Ale z pohledu jednotlivých firem je rozhodující propad trhů a odraz v HDP (celoevropsky hlubší než Globální finanční krize 2009 – viz data agentury Moody`s a data Goldman Sachs) a fakt, že ekonomické ztráty (škody) musí řešit samy a nespoléhat na odškodnění státu – viz problematika krizový zákon vs zákon na ochranu veřejného zdraví v prezentaci výše.

Bankovní rada ČNB snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 1 %. Naposledy rada snížila sazby 16.3.2020, a to o půl procentního bodu. Cílem je zmírnění dopadů situace způsobené epidemií koronaviru na české firmy, podnikatele a domácnosti. ČNB totiž očekává silnou recesi.

 

Zdroj: ČTK, up-date 26.3.2020, dostupné na https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cnb-urokove-sazby-snizeni-koronavirus-opatreni-covid-19.A200326_140158_ekonomika_svob

 

III. Právní pomoc AK VARGA Legal s.r.o. – COVID-19

Bližší ekonomická data jak z pohledu ČR, tak z globálního pohledu, rádi sdělíme klientům VARGA Legal s.r.o., rovněž jako předpokládaný ekonomický vývoj a racionální odůvodnění, z čeho naše predikce vycházejí.

Tyto informace jsou klíčové pro management firem jak z pohledu strategického rozhodování ohledně struktury firmy, zaměstnanců, portfolia produktů a služeb firmy, rovněž tak z pohledu základní strategické otázky každé firmy, tedy zda řešit COVID-19:

strategií A - zvýšením konkurenceschopnosti a ekonomickým přežitím firmy

či

strategií B – útlumem firmy resp. Insolvencí.

 

 1. STRATEGIE A

    Zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické přežití firmy

 

 1. Fáze - minimalizace ztrát a škod

 • Pohled obchodní vztah dodavatel – odběratel (nemožnost plnění, podstatná změna okolností, vis maior a aplikace dalších institutů)

 • Pohled zaměstnavatel (efektivní ukončovaní a změny pracovních poměrů, rizika, která to přináší z pohledu pracovního práva)

 

   2. Fáze - adaptace portfolia a struktury firmy na nové poměry COVID-19

 • Pochopení změn trhu z pohledu firmy a jejího portfolia

 • Posílení online prostředí

 • Důraz na risk management

 • Právní strukturální změny firmy

 

  3. Fáze - zvýšení konkurenceschopnosti a posílení obchodní pozice

 • Pomoc a konzultace ve strategickém rozhodování

 • Efektivní nastavení smluvních vztahů 

 • Rozložení rizik

 

 

   2.STRATEGIE B

   Útlum firmy resp. Insolvence

 

 • Právní pomoc v otázkách insolvenčního řízení

 • AK VARGA Legal s.r.o. mimo jiné konstantně monitoruje změny a připravované změny v oblasti insolvenčního práva. Očekáváme, že Ministerstvo spravedlnosti dokončí implementaci evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a nový zákon o preventivní restrukturalizaci by mohl být přijat.

bottom of page