top of page
extreamely close up  stacking of office

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ & IT

Význam duševního a průmyslového vlastnictví a jeho právní ochrany má s globálním rozvojem technologií přirozeně narůstající tendenci. Nejde přitom pouze o obchodní společnosti s informačními technologiemi, ale o jakoukoliv obchodní firmu a souvisí s obchodním tajemstvím.


VARGA Legal proto nepodceňuje právní a obchodní význam tohoto odvětví a této problematice se věnuje.


Základní otázky práva průmyslového a duševního vlastnictví, jako jsou jednotlivé předměty průmyslového a duševního vlastnictví (např. ochranné známky, patenty, vynálezy atd.), jejich regulace a ochrana a zastupování klientů před Úřadem průmyslového vlastnictví resp. WIPO, jsou přirozeností.


VARGA Legal se soustředí jak na národní, tak na mezinárodní ochranu průmyslového a duševního vlastnictví.

bottom of page