rostliny

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Právo životního prostředí úzce souvisí s evolučně nejmladší, tzv. sociální koncepcí (po tzv. koncepci prodeje a tzv. marketingové koncepci), kdy předmět činnosti obchodních společností nesmí mít negativní vliv na životní prostředí.


Tato problematika souvisí jak s obnovitelnými zdroji energie, tak s trestněprávními sankcemi.


V této souvislosti je relevantní zejména odpadové hospodářství (s ohledem na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob) a rovněž problematika právní regulace obnovitelných zdrojů energie (zejména fotovoltaika). Lze předpokládat, že význam práva životního prostředí bude nadále stoupat.


VARGA Legal se proto této právní problematice pečlivě věnuje.