top of page
rostliny

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Právo životního prostředí úzce souvisí s evolučně nejmladší, tzv. sociální koncepcí (po tzv. koncepci prodeje a tzv. marketingové koncepci), kdy předmět činnosti obchodních společností nesmí mít negativní vliv na životní prostředí.


Tato problematika souvisí jak s obnovitelnými zdroji energie, tak s trestněprávními sankcemi.


V této souvislosti je relevantní zejména odpadové hospodářství (s ohledem na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob) a rovněž problematika právní regulace obnovitelných zdrojů energie (zejména fotovoltaika). Lze předpokládat, že význam práva životního prostředí bude nadále stoupat.


VARGA Legal se proto této právní problematice pečlivě věnuje.

bottom of page