top of page
obchodní Handshake

SOUTĚŽNÍ PRÁVO

Ochrana hospodářské soutěže na národní a komunitární úrovni dotváří legislativní rámec podnikání.


Tento aspekt přirozeně zasahuje jak do M&A transakcí, tak do vytváření distribučních a franchisingových sítí.


Kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a možné sankce jsou velice významné.


VARGA Legal se proto soustředí i na problematiku soutěžního práva a to jak na fúze, tak i na problematiku kartelových dohod a zneužití dominantního postavení.

bottom of page