top of page
Palička

TRESTNÍ PRÁVO

Většina korporátních právníků se soustředí pouze na oblast civilního práva.


VARGA Legal si uvědomuje, že civilní resp. korporátní právo úzce souvisí s trestním právem, a že bez precizních znalostí a profesionálních zkušeností v oblasti trestního práva jsou právní služby z pohledu korporace resp. jejího top-managementu nekomplexní a tudíž neefektivní.


VARGA Legal považuje oblast trestního práva za jednu z klíčových oblastí práva.


Specializace zejména na oblast hospodářské kriminality a majetkových trestních činů je proto přirozená. Význam trestního práva pro existenci každé obchodní firmy výrazně vzrostl přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

bottom of page