top of page
Business Man

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V oblasti práva veřejných zakázek zastupuje VARGA Legal uchazeče o veřejnou zakázku, rovněž jsme schopni poskytovat právní služby zadavatelům veřejných zakázek.

Uchazečům o veřejné zakázky poskytujeme právní služby spočívající zejména v posouzení kvalifikačních a hodnotících kritérií specifikovaných v zadávací dokumentaci, přípravě nabídky, vyjednávání smlouvy na plnění veřejné zakázky a případně při zpochybnění právní regulérnosti veřejné soutěže.

Zadavatelům veřejných zakázek poskytujeme služby spočívající v kompletním právním zajištění zadání veřejné zakázky, počínaje přípravou zadávací dokumentace, asistencí v procesu zadání veřejné zakázky a vyjednáváním smlouvy o plnění veřejné zakázky s vítězným uchazečem.

bottom of page