top of page
Contract Paper Signing

CREDIT-COLLECTION

VARGA Legal si uvědomuje, že efektivita v právních sporech je z pohledu cash-flow každého klienta prioritou a rovněž jedním z nejdůležitějších kritérií pro posouzení právnické firmy.


Finanční a časová efektivita soudních a arbitrážních sporů je pro VARGA Legal nejvyšší prioritou.


Proto v rámci průběhu Credit-collection VARGA Legal využívá kombinaci:

I. EPR (elektronických platebních rozkazů), resp.

II. aplikaci rozhodčích doložek, resp.

III. inkasního (mimosoudního) vymáhání pohledávek


VARGA Legal má rovněž bohaté zkušenosti s odkupem pohledávek a s postupováním pohledávek.

bottom of page