top of page

VÍCE O NÁS

Rádi za Vás budeme bojovat.

politická dohoda

PŮSOBNOST A ROZSAH

 • Česká republika

 • Slovenská republika


VARGA Legal poskytuje právní služby korporátní klientele v souvislosti s jejich podnikatelskými a investičními aktivitami v České republice a v Slovenské republice.VARGA Legal rovněž poskytuje komplexní právní služby s ohledem na exportní aktivity klientů v zahraničí a poskytuje právní služby zahraničním korporacím v souvislosti s podnikatelskými a investičními aktivitami v České republice a ve Slovenské republice.


VARGA Legal zastupuje klienty v mezinárodních arbitrážích, zejména před:


 • Mezinárodním rozhodčím soudem u Mezinárodní rozhodčí komory v Paříži (ICC)

 • Mezinárodním rozhodčím soudem Hospodářské komory Rakouska, Vídeň (VIAC)

SPECIALIZACE 

VARGA Legal poskytuje právní služby výlučně pro korporátní klientelu.

VARGA Legal se vyjma klasické korporátní agendy úzce specializuje zejména na následující oblasti:

 • Fúze a akvizice (M&A)

 • Koncernové (holdingové) právo

 • Mezinárodní obchodní právo

 • Mezinárodní arbitráže a mediace

 • Komunitární právo

 • Distribuční a franchisingové právo

Podepsání smlouvy
podání ruky

FILOZOFIE KANCELÁŘE​

Základními pilíři advokátní kanceláře jsou:

 • Profesionalita
  Profesionalita je conditio sine qua každé obchodní společnosti. VARGA Legal neustále prohlubuje kvalifikaci a odbornost právních služeb. Právní služby vychází z precizní znalosti a analýz platného práva, judikatury soudů, obchodně ekonomického přístupu a zkušeností advokátů VARGA Legal.

 • Efektivita
  VARGA Legal poskytuje právní služby s ohledem na cash-flow klientů. Časová a finanční efektivita právních služeb je měřítkem úspěchu obchodních a investičních společností. Právní služby jsou poskytovány zejména s ohledem na maximální časovou a finanční efektivitu. Veškeré služby jsou poskytovány v dead-linech.

 • Individuální přístup
  VARGA Legal klade důraz na individuální klientský přístup a maximální důvěru mezi klientem a kanceláří. Za účelem efektivního poskytování právních služeb zná kancelář core business každého klienta a investiční záměry top-managementu. Právní služby jsou proto poskytovány s individuálním přístupem se znalostí potřeb a obchodních záměrů klienta.

JAZYKY

VARGA Legal poskytuje právní služby v následujících jazykových mutacích:


 • čeština

 • slovenština

 • angličtina

 • němčina


Právní služby v jazyce


 • francouzském 

 • italském

 • ruském 


zabezpečuje VARGA Legal prostřednictvím externích partnerů.

překlad

Máte právní problém? Rádi Vám pomůžeme.

KDO JSME: Practices
bottom of page